• Home   |  
  •   |  
Zoek
Conflicten Conflictwijzer Onderzoek Contact

Goed verwijzen inzake conflicten

Mensen en conflicten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bestaande conflicten hebben een grote impact op het dagelijks leven van degenen die er bij betrokken zijn. Mensen zijn niet altijd in staat om hun conflicten zelf op te lossen en zoeken hiervoor steeds vaker advies of hulp van professionals.  Er zijn verschillende wegen om tot een oplossing van het geschil te komen. Te denken valt aan een gesprek onder begeleiding van een derde (een goede bekende, of een mediator) of een juridische procedure . Elke oplossingsroute vereist bepaalde condities en elke oplossingsroute heeft zijn voor- en nadelen.

In de conflictwijzer (zie button hierboven) kunt u als professional vaststellen welke route het beste past bij het conflict van uw cliënt. 

Conflictwijzer

Uitgangspunt bij de conflictwijzer is om de verantwoordelijkheid van het geschil en de oplossing zoveel mogelijk bij partijen te laten. Dat uit zich in de manier waarop de conflictwijzer is opgebouwd. De volgende mogelijkheden worden stapsgewijs geëxploreerd. 1) Partijen lossen met elkaar het conflict op; 2) Partijen maken gebruik van een onpartijdige derde (al dan niet een specialist op het gebied van conflicten beslechten); 3)Partijen geven hun conflict uit handen en leggen het voor aan een rechter, arbiter.

In samenwerking met: