• Home   |  
  •   |  
Zoek
Conflicten Conflictwijzer Onderzoek Contact

Hoe kun je conflicten oplossen?

Betrokkenen kunnen eenvoudige conflicten vaak samen oplossen: bij grote, emotionele, complexe of geëscaleerde conflicten is dat moeilijker. Er zijn meerdere wegen om conflicten op te lossen.

Als het  mogelijk is  om een conflict zelf op te lossen (zonder tussenkomst van een derde), is dat eigenlijk de mooiste weg. Een vereiste hierbij is dat het conflict niet te ver geëscaleerd is en de betrokken partijen in staat zijn met elkaar het gesprek aan te gaan.

Mediator
Een andere mogelijkheid is  om een conflict op te lossen met tussenkomst van een derde. Een vereiste hierbij is dat beide partijen vertrouwen hebben in de betreffende derde.  Deze derde kan ook een professional zijn. Naarmate het conflict complexer is, wordt de noodzaak om een professional in te schakelen groter.
Een mediator is bij uitstek geschikt voor de bemiddeling bij conflicten. Mediators exploreren de belangen van de verschillende betrokkenen en de betrokkenen zoeken met elkaar naar oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met hun beider belangen..

Conflictoplossing
Over het algemeen is conflictoplossing door de partijen zelf, al dan niet met hulp van een (professionele) derde aan te bevelen boven andere vormen van geschilbeslechting: partijen blijven zelf verantwoordelijk voor het conflict en voor de oplossing van het conflict, waardoor zij zich ook gemakkelijker aan de oplossingen verbinden. De procedure verloopt vaak sneller en is doorgaans goedkoper dan een procedure waarbij een bovenpartijdige derde beslissingen voor de partijen neemt. Als partijen het conflict met elkaar (al dan niet met een hulp van een professionele derde) oplossen, dan is er veel aandacht voor het behoud van de relatie tussen de betrokken partijen. Een nadeel kan zijn dat partijen er toch niet met elkaar uitkomen en hun conflict veelal alsnog voorleggen aan een bovenpartijdige derde, die vervolgens het conflict beslecht.

Sommige conflicten kunnen niet worden opgelost door de partijen zelf of met hulp van een tussenpartijdige derde. Dan gaan partijen met hun vraag naar een partijdige derde/deskundige die de conflictoplossing van hen overneemt (een advocaat, een verzekeraar of een adviseur) . Ook kan de kwestie worden voorgelegd aan een bovenpartijdige derde (de rechter of de arbiter).

Bovenpartijdige derde
Een voordeel van het voorleggen van het conflict aan een bovenpartijdige derde is dat er altijd een oplossing komt. Een nadeel kan zijn dat deze oplossing niet tegemoet komt aan wat (een van de) partijen (wil) willen. Een partijdige derde of een bovenpartijdige bemiddelaar besteedt in de regel aandacht aan de inhoud van het conflict en niet aan de relatie tussen de betrokkenen.