• Home   |  
  •   |  
Zoek
Conflicten Conflictwijzer Onderzoek Contact

Ontwikkeling van de conflictwijzer

De conflictwijzer is tot stand gekomen na onderzoek van Hogeschool Utrecht/Katholieke Universiteit Leuven in het kader van een project “versterking van de professionele handelwijzen bij conflictbemiddeling ”. Dit project werd gesubsidieerd door Stichting Innovatie Alliantie RAAK. Het project kwam tot stand door samenwerking met  consortiumpartners  Loket Conflictbemiddeling RijkDAS rechtsbijstand, stichting Juridisch Loket, Nederlands Mediation InstituutFNV Bondgenoten.

De conflictwijzer kwam tot stand vanuit een vraag van het werkveld hoe professionals op een effectieve wijze kunnen doorverwijzen bij conflicten. Vanuit overheden, organisaties en instanties was er de wens om een afgewogen advies te geven aan cliënten die een conflict hebben. Voor de ontwikkeling van de conflictwijzer is er literatuuronderzoek gedaan en zijn er interviews gehouden met doorverwijzers in het werkveld. Tijdens een werkconferentie is de ontwikkelde conflictwijzer getoetst aan de expertise en de ervaring van doorverwijzers en daarna in een digitale vorm gegoten.