• Home   |  
  •   |  
Zoek
Conflicten Conflictwijzer Onderzoek Contact

Hoe werkt de conflictwijzer?

Uitgangspunt van de conflictwijzer is dat een manier om een conflict op te lossen met de minst intensieve interventie van een derde partij steeds de voorkeur heeft, indien de situatie zich hiertoe leent. Als een ruzie uitgepraat kan worden tussen twee partijen hoeft er geen derde partij bij betrokken te worden. Als een derde partij met een beetje aanmoediging een gesprek tot stand kan brengen dat tot een oplossing leidt hoeft er niet meteen een mediationovereenkomst getekend te worden, en als mediation een oplossing zou kunnen bieden is dat te verkiezen boven rechtsgang.

Een minder intensieve interventie vraagt immers minder tijd- en kosteninvestering  en laat de verantwoordelijkheid voor de uitkomst bij de partijen zelf. Dit bevordert de tevredenheid en vergroot de kans dat men zich beter aan afspraken zal houden. Toch is een juridische procedure soms ook de geijkte weg, omdat het simpelweg niet altijd mogelijk is om tot een andere oplossing van het conflict te komen. Elke conflictsituatie heeft specifieke eigenschappen die invloed hebben op de keuze van conflictafhandeling. Met behulp van de conflictwijzer kan een doorverwijzer een inschatting maken of een conflict zich wel of niet leent voor een bepaalde methode.